Bc. Hedvika Ročková

Bakalářská práce

Daňové a nedaňové náklady podnikatele

Tax deductible and non-deductible expenses of an enterpreneur
Anotace:
Bakalářská práce rozčleňuje náklady podle skupin účtového rozvrhu a detailně řeší jejich dopad na daňovou povinnost podnikatele. V práci je nejprve popsána obecná problematika daňové účinnosti, v praktické části je pak dokázáno na vybraných příkladech z praxe, že každý náklad se posuzuje rozdílně v závislosti na situaci a tíha důkazního břemene leží na straně účetní jednotky.
Abstract:
This bachelor thesis divides the expenses according to the groups of accounting schedule and deals thoroughly with their impact on the tax duty of an enterpreneur. First, general information on tax effectivity is described. In the practical part of this thesis, practical case studies are analyzed to give evidence that every expense is regarded differently depending on the situation and that the accountancy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Tomáš Hesterini
  • Oponent: Ing. Jan Mertl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní