Bc. Lucie Jará

Diplomová práce

Daňové a nedaňové náklady podnikatele

Tax and non-tax costs of entrepreneurs
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na seznámení s náklady dle zákona o daních z příjmů, vysvětlení podmínek daňové uznatelnosti nákladů, které vznikají podnikateli při jeho činnosti a následnou povinnost prokázat, že uplatněný náklad je skutečně daňově relevantní. Jsou popsány vybrané daňové náklady, které jsou často podnikateli uplatňované a řešené odbornou veřejností. V práci je použita obsáhlá judikatura …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on acquaintance with costs according to the Law on Income Tax, explaining of the conditions of tax deductibility of costs emerging entrepreneurs in their activities and the consequent obligation to prove that the applied cost is really tax-related. There are described selected tax costs that are often applied and solved by the professional public. There is comprehensive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Tomáš Hesterini
  • Oponent: Ing. Yvona Legierská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní