Bc. Barbora Marková

Bakalářská práce

Kapitálová struktura společnosti XY s.r.o. a její vývoj v průběhu životního cyklu podniku

Capital structure of company XY Ltd. and its development in all present phases of Lifecycle
Anotace:
Cílem této práce je rozbor vývoje kapitálové struktury společnosti XY s.r.o. Dílčími cíli jsou jednak určení nejoptimálnější kapitálové struktury v jejích jednotlivých životních fázích a jednak zhodnocení rentability celkových aktiv a rentability vlastního kapitálu. Výstupem je doporučení pro danou společnost, jak co nejvíce zefektivnit svou finanční politiku s ohledem na její firemní kulturu. V doporučení …více
Abstract:
The main objective of this thesis is to analyze development of capital structures in company XY Ltd. Secondary objective is to determine the most optimal capital structure in all present phases of lifecycle of this company and to evaluate return of its assets and equity. Outcome of this thesis will be recommendations for company XY Ltd. about the most efficient funding in future with respect to their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jana Kotěšovcová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace