Ing. Mgr. Jan Kabeš

Bakalářská práce

Životní cyklus podniku - sanace a zánik

The life cycle of an enterprise - redevelopment and termination
Anotace:
Cílem bakalářské práce na téma „Životní cyklus podniku - Sanace a zánik" je analýza průběhu krizové fáze v podniku, které vyústí v jeho zánik. Práce je rozdělena do tří částí, kdy se nejprve věnuji jednotlivým fázím životního cyklu podniku se zaměřením na sanaci v krizovém řízení. Druhá část je zaměřena na zánik podniku a to jak likvidací, tak ve formě úpadku podniku. Poslední část práce je věnována …více
Abstract:
The aim of the baccalaureate thesis „The Life Cycle of an Enterprise - Redevelopment and Termination" is to develop an analysis of the crisis management, which results in the termination of an enterprise. The thesis is divided into three parts. In the first part I focus on the life cycle of an enterprise with emphasis on redevelopment in the critical phase. The second part of the thesis is devoted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Petr Mikuš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Jan Žák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikové hospodářství