Bc. Ivana Jasioková

Diplomová práce

Specifika a problémové oblasti likvidace pojistných událostí v pojištění motorových vozidel

Specifics and Problem Areas of Claims Settlement in Motor Insurance
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Specifika a problémové oblasti likvidace pojistných událostí v pojištění motorových vozidel“ je charakterizovat proces likvidace pojistných událostí v rámci pojištění motorových vozidel, vymezit specifika této činnosti a uvést problémové oblasti související s jednotlivými nároky oprávněných osob, včetně způsobu jejich řešení. První část práce je zaměřena na definici nepříznivých …více
Abstract:
The subject of the diploma thesis „Specifics and Problem Areas of Claims Settlement in Motor Insurance“ is to describe the process of claims settlement within the motor vehicle insurance, to define the specifics of this activity and to identify problematic areas related to individual requirements of beneficiary, including ways of their solution. The first part of the diploma thesis is focused on definition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2016
  • Vedoucí: Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Miklíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta