Bc. Michaela Kapičková

Diplomová práce

Balzamování hvězd. Hvězdný obraz Lídy Baarové a jeho vývoj v čase.

Embalming the Stars. The Evolution of Lída Baarova's star image.
Anotace:
Tato diplomová práce analyzuje, jak u prvorepublikových hvězd funguje (re)konstrukce hvězdného obrazu a jeho zpětné nasycení novými významy. Případ Lídy Baarové ukazuje, jak se vytváří současné povědomí o prvorepublikových hvězdách ve vzpomínkové praxi po roce 1989.
Abstract:
This thesis analyses the (re)construction of star images of Czechoslovak First Republic’s stars and how is this image changing through the time. Concrete example of Lida Baarova shows how are these stars remembered after the year 1989.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Šárka Gmiterková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Kos

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta