Bc. Martin Turek

Diplomová práce

Korporátní quality management

Total Quality Management
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou managementu kvality, zejména TQM a normou ISO/IEC 20000. V druhé části je provedena analýza Ústavu výpočetní techniky MU z pohledu naplnění požadavků zmíněného standardu. Dále je navrženo zlepšení.
Abstract:
The diploma thesis focuses on quality management, particularly TQM and ISO/IEC 20000. In the second part was performed analysis of Institute of Computer Science MU from the perspective of fulfilling the requirements of that standard. Next were suggested improvements.
 

Klíčová slova

ISO/IEC 20000 TQM PDCA ITIL ITSM ÚVT
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2010
  • Vedoucí: RNDr. Jan Pavlovič, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Osovský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky