Bc. Katarína Pijáková

Bakalářská práce

Pôsobenie sociálneho pedagóga na škole, jeho funkcie, kompetencie a metódy práce so žiakmi

Work of a social educator at a school, his functions, competences and methods of work with students
Abstract:
The bachelor thesis The role of a social educator at school, his functions, competences and methods of work with students deals in theoretical part mainly with a definition of profession of social educator and his historical background and also with contemporary authors who influence the course of social education in Slovakia. Important part is as well a description of the profession of a social educator …více
Abstract:
Bakalárska práca Pôsobenie sociálneho pedagóga na škole, jeho funkcie, kompetencie a metódy práce so žiakmi sa venuje hlavne v teoretickej časti vymedzeniu profesie sociálneho pedagóga a jeho historickej základni, a taktiež dnešným autorom, ktorí ovplyvňujú chod sociálnej pedagogiky na Slovenku. Veľkou časťou je aj popis profesie sociálneho pedagóga, jeho kompetencie, právne ukotvenie profesie sociálneho …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas