Mgr. Lukáš Mareček, Ph.D.

Doctoral thesis

Magnetometrie a anizotropie magnetické susceptibility hornin brněnského masivu

Magnetometry and anisotropy of magnetic susceptibility of rocks in the Brno Massif
Anotácia:
Zóny variského orogénu mají v Evropě generální průběh JZ–SV. Na svém východním okraji se evropské variscidy náhle ohýbají do sj. směru. V důsledku tohoto ohnutí orogenní fronty došlo k šikmé konvergenci orogénu s předpolím. Hlavní sutura v této části variského orogenního pásu se nazývá moldanubické nasunutí. Má charakter pravostranného horizontálního posunu s menší násunovou složkou. Hluboká úroveň …viac
Abstract:
The Variscan orogen across Europe is abruptly bent from its general SW–NE course of its zones to the N–S course on its eastern margin. This results in an oblique convergence with the foreland (Fig. 1). The main suture in this part of the Variscan orogenic belt is called the Moldanubian Thrust. It has the character of a dominant dextral strike-slip with smaller thrust component. The deep level of erosion …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 2. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 8. 2023
  • Vedúci: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
  • Oponent: Mgr. Martin Chadima, Ph.D., Ing. Petr Pruner, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta