Bc. Jan Schauer

Diplomová práce

Posouzení vlivu organizační změny na motivaci a výkon pracovníků

Assessment of the impact of organizational changes on the motivation and performance of employees
Anotace:
Tato magisterská diplomová práce se zabývá činnostmi manažerské práce ve smyslu vedení lidí a personální práce s podřízenými, posouzením vlivu velikosti rozpětí řízení a zvolené organizační struktuře na kvalitě vedení podřízených pracovníků. Práce zkoumá, jestli má osobní styk manažera s podřízeným vliv na kvalitu prováděné pracovní činnosti, upozorňuje na důležitost provádění objektivního a pravidelného …více
Abstract:
This thesis deals with the activities of managerial work in terms of leadership and personnel work with subordinates, the performance assessment of the size range of management and organizational structure chosen for the quality management of subordinates. The thesis examines whether the personal contact manager with a subordinate affect the quality of work performed, highlights the importance of conducting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
  • Oponent: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje