Lenka Lužáková

Bakalářská práce

Fully documenting a project life-cycle (IT project management)

Dokumentácia životného cyklu projektu (IT projektový manažment)
Anotace:
Bakalárska práca je zameraná na výskum bežne používaných metodológií projektového manažmentu v odvetví informačných technológií. Cieľom práce je popísať aktuálny stav projektového manažmentu vo firme EmbedIT, poskytnúť odporúčania a vytvoriť dokumentáciu alebo smernicu pre projektový manažment vo firme EmbedIT.
Abstract:
Bachelor thesis is focused on a research of commonly used project management methodologies in an industry of information technology. Aim of the thesis is to describe as-is status of project management in EmbedIT, to provide potential recommendations and to create a documentation or a guideline for project management in EmbedIT.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D.
  • Oponent: Markéta Lörinczy, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta