Zlata Rožnovjáková

Bakalářská práce

Návrh implementace účetního softwaru ve firmě MCR Technology s.r.o.

Proposal for The Implementation of Accounting Software in Company MCR Technology s.r.o.
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analýza současného softwaru firmy MCR Technology s. r. o., přehled vhodných softwarů na českém trhu a výběr možného softwaru pro danou firmu. Práce je členěna do dvou hlavních částí a to teoretické a praktické Teoretická část je věnována historii účetnictví a ERP systémů, analýze stávajícího IS a výběru a možné implementaci nového softwaru. V praktické části je nejdříve …více
Abstract:
The aim of this work is to analyze the current software firm MCR Technology Ltd., an overview of suitable software on the Czech market and a selection of available software for your company. The work is divided into two main parts, theoretical and practical.The theoretical part is devoted to the history of accounting and ERP systems, analysis of the current IS and the selection and possible implementation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015
Zveřejnit od: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Milana Otrusinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rožnovjáková, Zlata. Návrh implementace účetního softwaru ve firmě MCR Technology s.r.o.. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Účetnictví a daně