Bc. Jana Brodecká, DiS.

Bakalářská práce

Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku

The accounting and economic software as a part of information system of a company
Anotace:
Bakalářská práce ,,Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku‘‘ je zaměřena na komparaci dvou softwarů v příspěvkové organizaci. První část práce se věnuje teoretickým poznatkům, jako je vývoj samotného účetnictví, softwarů, jejich využití, význam a charakteristice organizace. V druhé části práce a zároveň dílčím cílem je porovnání softwarů, který organizace používala a …více
Abstract:
The Bachelor Thesis ,,Accounting and economic software as a part of information system of a company‘‘ is focused on a comparison of two softwares in a state-funded institution. The first part of the thesis is dedicated to theoretical knowledge, such as development of accounting, softwares and its usage, the institution's purpose and its characteristic. In the second part of this thesis, which was also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: prof. Dr. Ing. Renáta Hótová
  • Oponent: Ing. Ivana Hrušková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting