JUDr. Pavel Loutocký, BA (Hons)

Diplomová práce

Slabiny a silné stránky on-line rozhodčího řízení se zaměřením na B2B transakce

Weaknesses and Strenghts of On - line Arbitration Focusing on B2B Transactions
Anotace:
Předkládaná práce se zabývá sinými a slabými stránkami online mimosoudního řešení sporů se zaměřením na online rozhodčí řízení pro spory vzniklé z B2B obchodování. Přitom bylo potřeba srovnat výhody a nevýhody online procesu oproti klasickému mimosoudnímu řešení sporu, dále analyzovat konkrétní funkční systém a popsat budoucí vývoj. Nakonec bylo potřeba se zaměřit na úskalí při uznání a výkonu online …více
Abstract:
This thesis reveals the strengths and the weaknesses of on – line dispute resolution with the focus on online arbitration in disputes which arose from B2B commerce. It was necessary to compare advantages and disadvantages of online process with classical alternative dispute resolution, than to analyze particular working system and to describe future development. It was focused on the hurdles with recognition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2012
  • Vedoucí: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo