Theses 

Přechod ze základní školy na víceleté gymnázium očima žáků víceletých gymnázií – Bc. Tereza Maňáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Tereza Maňáková

Bakalářská práce

Přechod ze základní školy na víceleté gymnázium očima žáků víceletých gymnázií

The Transition From Primary School to Multi-year Gymnasia Throught the Eyes of Multi-year Gymnasia Pupils

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá přechodem žáků ze základní školy na víceleté gymnázium pohledem žáků víceletých gymnázií. Cílem práce bylo zjistit, popsat a vysvětlit, jak žáci víceletých gymnázií vidí svůj přechod z 5. ročníku základní školy na víceleté gymnázium, co jejich přechodu předcházelo a jak své rozhodnutí o přechodu na víceleté gymnázium hodnotí dnes. Práce je rozdělena na dvě části, na teoretickou a empirickou. V teoretické části jsou popsána obecně víceletá gymnázia, jejich role v českém vzdělávacím systému, žáci víceletých gymnázií a jejich rodiče. Dále je věnována pozornost přechodu žáků ze základních škol na víceletá gymnázia, přičemž „přechod“ zahrnuje jak období před přijetím na víceleté gymnázium, tak následné přijetí a začátek studia na víceletém gymnáziu. V empirické části jsou popsány veškeré aspekty kvalitativního výzkumného šetření, a následně jsou představeny a interpretovány výsledky výzkumu, realizovaného prostřednictvím hloubkových polostrukturovaných rozhovorů s žáky víceletých gymnázií.

Abstract: This bachelor thesis deals with the transition of pupils from primary school to multi-year gymnasia through the eyes of multi-year gymnasia pupils. The aim of the thesis was to find out, describe and explain how multi-year gymnasia pupils see their transition from the fifth year at primary school to multi-year gymnasia, what pre-date their transition and how they evaluate the decision about transition to multi-year gymnasia today. The thesis is divided into two parts, the theoretical and the empirical part. The theoretical part explains multi-year gymnasia in general, their role in the Czech educational system, pupils of multi-year gymnasia and their parents. The work is also focused on the pupils´ transition from primary school to multi-year gymnasia whereas the „transition“ includes time before admission to multi-year gymnasia, consequential admission and also the beginning of study at multi-year gymnasia. The empirical part describes all aspects of qualitative research and presents and interprets the results of research, carried out via in-depth semi-structured interviews with the pupils of multi-year gymnasia.

Klíčová slova: žáci víceletých gymnázií, víceleté gymnázium, základní škola, přechod, rodiče žáků víceletých gymnázií, multi-year gymnasia pupils, multi-year gymnasia, primary school, transition, parents of multi-year gymnasia pupils

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Petr Sucháček
  • Oponent: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 04:19, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz