Bc. Michaela Lovětínská

Bakalářská práce

Adaptace žáků prvního ročníku víceletého gymnázia na víceleté gymnázium

Adaptation of first-year students at multi year grammar school to multi year grammar school
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá adaptací žáků na víceleté gymnázium. Cílem práce bylo zjistit a popsat, jak žáci prvního ročníku víceletého gymnázia vnímají svou adaptaci na víceleté gymnázium. Práce je rozdělena na dvě části, na teoretickou a empirickou. Teoretická část se zabývá vymezením pojmu adaptace a zmiňuje různé faktory, které přispívají a podporují pozitivní adaptaci žáků na školu. Poté se …více
Abstract:
This bachelor thesis is focusing on pupils process of adaptation on multi-year gymnasia. The goal of this work is to find and explain, how pupils of first grade on gymnasia are experiencing their adaptation. This work is divided into two parts, on theoretical and empirical. The theoretical part is defining adaptation and also is mentioning various factors, which contributes and supports the positive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta