Mgr. Jana Náhlíková

Diplomová práce

Občanský zákoník jako lex generalis soukromého práva

Civil Code as Law Generalis of Private Law
Anotace:
Diplomová práce pojednává o postavení občanského zákoníku v rámci soukromého práva s hlavním zaměřením na systémové vazby k jiným soukromoprávním odvětvím. Cílem mé práce je pochopení a přiblížení systému soukromého práva, stejně jako postavení občanského zákoníku v tomto systému. Nezaobírám se pouze aktuální situací nynějšího občanského zákoníku a soukromého práva, ale též historickým vývojem vztahujícím …více
Abstract:
The degree work deal with the position of the Civil code in the private law with the main concentration on the systemic connections to other branches of private law. The aim of my work is to understand and draw nearer the system of private law as well as the position of the Civil code in this system. I don´t only deal with the topical situation of the present Civil code and the private law but also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2014
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta