Bc. Tomáš KUNÁT

Bachelor's thesis

Konstrukce upínacích čelistí pro zkoušky nízkocyklické únavy

Construction of Clamping Grips for Test of Low Cyclic Fatigue
Abstract:
Tato práce byla vypracována na téma: Konstrukce upínacích čelistí pro zkoušky nízkocyklické únavy. V první části jsem se zaměřil na teorii konstrukčních materiálů, mechanických vlastností a zkoušení. Ve druhé části jsem navrhl čelisti pro zkoušky nízkocyklické únavy. Čelisti byly vyrobeny a jejich funkčnost vyzkoušena na vzorcích z PMMA. V příloze bakalářské práce jsou výrobní výkresy čelistí a grafické …more
Abstract:
The subject-matter of this thesis has been: Design of grips for the purpose of testing of low-cyclical fatigue. In the first part I addressed the theory of construction materials, mechanical properties, and of testing. In the second part I designed the grips for the purpose of testing of low-cyclical fatigue. The grips have been made and their functionality tested on the PMMA samples. An Annex to the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 6. 2009
Accessible from:: 3. 6. 2009
Identifier: 8531

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2009
  • Supervisor: Ing. Milan Žaludek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KUNÁT, Tomáš. Konstrukce upínacích čelistí pro zkoušky nízkocyklické únavy. Vsetín, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 03. 06. 2009

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 3. 6. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Technology

Bachelor programme / field:
Process engineering / Technological equipment

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.