Theses 

Charakteristika a specifika VOC Znojmo – Dagmar Tlapáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mendelova univerzita v Brně

Zahradnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Zahradnické inženýrství / Vinohradnictví a vinařství

Dagmar Tlapáková

Bakalářská práce

Charakteristika a specifika VOC Znojmo

Charakteristic and specifics of VOC Znojmo

Anotace: Bakalářská práce se zabývá apelačním systémem VOC Znojmo, vína originální certifikace. Ten byl jako první v České republice zaveden ve Znojemské vinařské podoblasti. Práce charakterizuje a popisuje specifika VOC Znojmo. Je popsán vznik prvního apelačního systému v ČR, způsob značení těchto vín, vybrané odrůdy a podmínky výroby VOC Znojmo vín. Představeny jsou i jednotlivá vinařství, která jsou členy spolku VOC Znojmo. Blíže práce charakterizuje VOC Znojmo z pohledu půdních, geologických a klimatologických podmínek. Dále jsou v práci popsány stanovy VOC Znojmo, porovnány a zdůrazněny rozdíly mezi ostatními VOC.V samotné práci jsou senzoricky zhodnocena a porovnána vína, která byla zatříděna do spolku VOC Znojmo s víny, která známku VOC Znojmo nemají.

Abstract: The bachelor thesis deals with the appellation system of Wine of the original certification, VOC of Znojmo. It was as the first one introduced in the Czech Republic in the Znojmo wine region.The thesis characterizes and describes the specifics of VOC Znojmo. There is described the creation of the first appellation system in the Czech Republic, the way of identification of VOC wines, selected wine varieties, and production conditions of wine of VOC Znojmo. There are also introduced individual wineries, which are members of the association of VOC Znojmo.The thesis, in more detail, characterizes VOC Znojmo in terms of soil, geological and climatological conditions. Furthermore, there is described the code of rules of VOC Znojmo, and there are compared and highlighted the differences between other VOC.In the independent thesis, there are evaluated sensorily and compared wines, which was classified in the association of VOC Znojmo with the wines, that do not have the mark of VOC Znojmo.

Klíčová slova: VOC Znojmo, apelační systém, terroir, charakteristické odrůdy, Znojemsko

Keywords: the appellation system, terroir, characteristic varieties, VOC Znojmo, Znojemsko

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radek Sotolář, Ph.D.
  • Oponent: Jiří Sochor, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/52059 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 15:29, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz