Bc. Zuzana Rábová

Diplomová práce

Pakomáři jako modelové organismy v ekotoxikologických studiích

Chironomids as a model organism in ecotoxicology
Anotace:
V desetidenních i celoživotních metodikách ekotoxikologického testování sedimentů s užitím pakomárů čeledi Chironomidae jako modelového organismu vystupuje stále značné množství faktorů, které mohou vést k ovlivnění odpovědi organismů a falešně negativním či pozitivním výsledkům. Práce se snaží shrnout teoretické poznatky o těchto faktorech, mezi něž patří abiotické či biotické vlastnosti sedimentu …více
Abstract:
The 10-d and lifecycle methods for sediment toxicity testing based on the non-biting midge, Chironomus riparius, still comprise many confounding factors that may affect the test outcome and lead to false positive or false negative results. This thesis summarizes available data on these abiotic and biotic factors of sediments such as pH, reduction potential, organic matter content, grain size, microbial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta