Bc. Lucia Škulcová, Ph.D.

Diplomová práce

Reprodukční test toxicity s Caenorhabditis elegans

Reproduction toxicity test with Caenorhabditis elegans
Abstract:
Nematodes are abundant and fundamental group of soil organisms and they are important for keeping soil quality. They are suitable as test organisms for environmental toxicity testing and as bioindicators of soil quality for they properties. Thesis deals with reproduction toxicity test with nematode Caenorhabditis elegans. Sensitivity of this test is comparable with sensitivity of another laboratory …více
Abstract:
Hlístice sú početnou skupinou pôdnych organizmov a sú významné pre udržiavanie kvality pôdy a pôdneho ekosystému. Pre svoje vlastnosti sú vhodnými testovacími organizmami v testoch toxicity a bioindikátormi pôdnej kvality. Práca sa zaoberá reprodukčným testom s hlísticou Caenorhabditis elegans. Citlivosť tohto testu je porovnateľná s citlivosťou ostatných laboratórnych testov využívajúcich iné pôdne …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta