Bc. Petr Pospíšil

Bakalářská práce

Postavení státního zástupce v přípravném řízení

Role of the Public Prosecutor in the Preliminary Proceedings
Anotace:
Tato bakalářská práce na téma „Postavení státního zástupce v přípravném řízení“ má za cíl charakterizovat postavení státního zástupce v přípravném řízení podle současné právní úpravy. Úvodem práce charakterizuje přípravné řízení a jednotlivé orgány, které se na přípravném řízení podílí. Další část je zaměřena na bližší rozbor státního zastupitelství jakožto úřadu, kterého je státní zástupce součástí …více
Abstract:
The bachelor thesis on the topic „Role of the Public Prosecutor in the Preliminary Proceedings” has its goal in characterization of the position of the prosecutor in preliminary proceedings under the current legislation. The introduction characterizes the preliminary proceedings and various institutions participating in them. The next part of the thesis is focused on a detailed analysis of the prosecutor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Katarína Kandová
  • Oponent: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta