Libuše Smolíková

Bakalářská práce

Porovnání škál hodnotících kognitivní funkce u seniorů

The Comparison of Scales Evaluating Senior's Cognitive Functions
Anotace:
Práce je věnována problematice stáří se zaměřením na hodnocení kognitivních schopností seniorů a porovnání škál k vyšetření kognitivních funkcí. Teoretická část se zabývá stářím, změnami a chorobami ve stáří, funkčním hodnocením geriatrického pacienta, stavy s porušenou kognicí a metodami posuzování kognitivních schopností. Praktická část zjišťuje úroveň kognice v náhodně zvoleném souboru. Dále se …více
Abstract:
This thesis is devoted to the issue of age for the assessment of senior's cognitive abilities and comparing scales to investigate cognitive functions. The theoretical part deals with old age, changes and diseases in old age, geriatric functional assessment, conditions with impaired cognition and methods of assessing cognitive abilities. The practical part investigates the level of cognition in a randomly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Martina Kuckir

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Smolíková, Libuše. Porovnání škál hodnotících kognitivní funkce u seniorů. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií