Klára Pončíková

Bakalářská práce

Prohlubující se propast mezi generacemi

Deepening gap between generations
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou mezigenerační propasti, konkrétně mezi generací seniorů a adolescentů. Teoretická část slouží k objasnění základních pojmů, vymezuje pojem generace, popisuje mezigenerační vztahy napříč historii. Dále se zaměřuje na mezigenerační střety a komunikaci. V teoretické části je kapitola také o mezigeneračních centrech a věkových specifik u generací seniorů a adolescentů …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of the intergenerational gap, specifically between the generation of seniors and adolescents. The theoretical part serves to clarify the basic concepts, defines the concept of generation, describes intergenerational relationships throughout history. It also focuses on intergenerational conflicts and communication. In the theoretical part, the chapter is also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pončíková, Klára. Prohlubující se propast mezi generacemi. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe