Ing. Jaromír Kliment

Bakalářská práce

Pakt stability a růstu - přežitek evropské fiskální politiky?

Stability and Growth Pact - Anachronism of the European Fiscal Policy?
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je analýza Paktu stability a růstu a jeho praktického fungování. Práce je rozdělena do několika částí. V první kapitole věnuji teorii fiskální politiky a fiskální nerovnováhy. Druhá část je zaměřena na objasnění okolností a důvodů vzniku Paktu. Ve třetí části analyzuji na konkrétních příkladech proceduru při porušení kriterií Paktu stability a růstu. V následující kapitole …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis is to analyze the Stability and Growth Pact and its practical functioning. The paper is divided into several chapters. The first chapter concerns the theory of fiscal policy and fiscal imbalance. The second part is concentrated on describing the circumstances and the reasons of the establishing of the Pact. The third chapter shows the procedure in case of violation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2008
  • Vedoucí: Ing. Petra Dvořáková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta