Markéta Mitáčková

Bakalářská práce

Veřejné služby ve vybraných obcích Zlínského kraje

Public Services in Selected Municipalities of Zlín Region
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zhodnotit poskytování veřejných služeb ve vybraných obcích Zlínského kraje se zřetelem na počet obyvatel v období 2011-2015. Druhá kapitola bakalářské práce se věnuje teoretické části v oblasti veřejného sektoru a veřejných služeb. Třetí kapitola se zabývá analýzou služeb, tedy konkrétně základních škol a knihoven a jejich hospodařením. V závěru práce se objevují návrhy a …více
Abstract:
The aim of the thesis is to evaluate the provision of public services in selected municipalities of Zlín region taking into account the number of inhabitants from 2011 to 2015. The second chapter of the thesis deals with the theory of the public sector and public services. The third chapter is focused on the analysis of services, specifically on elementary schools and libraries and their economic activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: David Lenert
  • Oponent: Lenka Rutteová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa