Vladimíra Hubová

Bakalářská práce

Outsourcing ve veřejné správě - porovnání nákladové výhodnosti zajištění veřejné služby pomocí outsourcingu a in house

Outsourcing in the public administration - comparing the cost advantages of providing a public service through outsourcing and in house
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení nákladové efektivity a kvality úklidových služeb a ostrahy zabezpečovaných ve veřejné organizaci formou outsourcingu a jejich komparace s případnou internalizací. Na základě rešerše odborné literatury byla představena teoretická východiska zabezpečování veřejných služeb, historie a vývoj outsourcingu, předneseny výhody a nevýhody outsourcingu a možnosti hodnocení …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the evaluation of the cost-effectiveness and quality of cleaning services and security provided in the public organization in the form of outsourcing and their comparison with the possible internalisation. On the basis of the literature search was presented to the theoretical bases of quality of public services, the history and development of outsourcing, presented the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Michal Plaček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Nikola Krejčová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů

Práce na příbuzné téma