Bc. Nikola Poštová

Diplomová práce

Studium žen na technických vysokoškolských oborech

Women Studying at Technical Fields at Universities
Anotace:
Tématem diplomové práce je studium žen na technických vysokoškolských oborech. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část se zaměřuje na genderové rozložení technických oboru, na důvody nezájmu žen o tyto obory a na výhody a nevýhody, které přítomnost žen na netradičním oboru přináší. Empirická část je založena na kvalitativním výzkumném šetření a obsahuje popis metodologického …více
Abstract:
The topic of diploma thesis is women studying at technical fields at universities. The thesis is splited to theoretical and empirical part. The theoretical part is focused on the number of women and men at technical fields, on the reasons of noninterest women about these fields and on advantages and disadvantages, which presence of women at nontraditional fields brings. The empirical part is based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta