Mgr. et Mgr. Veronika Ormaniecová

Diplomová práce

Genderově netradiční volby vysokoškolských studijních oborů

Non-traditional gender choices of university fields of study
Anotace:
Magisterská diplomová práce se věnuje otázkám horizontální genderové segregace ve školství. Klade si otázku, proč existují obory, které si volí převáženě chlapci nebo převážně dívky. Na tuto problematiku se práce dívá především genderovou optikou a uvažuje o vlivu rozdílné socializace chlapců a dívek. V empirické části se pak práce zaměřuje na ženy, které se vymykají z tradičních stereotypů - studentky …více
Abstract:
The thesis concerns the questions of horizontal gender segregation in education system. It inquires why there are field of study preferring mainly boys or girls. It aims the problem from the perspective of gender and reflects on the influence of different socialization of boys and girls. The empirical part is focused on women who stand out from the conservative stereotypes – female students of informatics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství