Bc. Zuzana Nováková

Diplomová práce

Pracovní spokojenost a její vliv na fluktuační tendence ve vybrané organizaci

Work satisfaction and its influence on the fluctuation tendencies in the selected organization
Anotace:
Diplomová práce na téma Pracovní spokojenost a její vliv na fluktuační tendence ve vybrané organizaci si klade za cíl zjistit, jaký má vliv pracovní spokojenost zaměstnanců vybrané organizace po hromadném náboru na jejich fluktuační tendence. Firma, zabývající se těžkým průmyslem, se nachází ve specifické situaci dramatického navyšování výroby a v poslední době zdvojnásobila počet pracovníků a nábor …více
Abstract:
The diploma thesis on topic Work satisfaction and its influence on the fluctuation tendencies in a selected organisation aim to find out how the employee satisfaction of the employees of the selected organisation after mass recruitment affects their fluctuation tendencies. The heavy industry firm is in a specific situation of a dramatic increase in production and has recently doubled its staff while …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Hana Křivdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje