Jitka Cingrošová

Bakalářská práce

Autorská práva osobnostní a majetková

Copyright Moral Rights and Rights in Property
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na téma Autorská práva osobnostní a majetková. Práce se zabývá jak samotným autorským zákonem, tak i problematikou, která se týká jeho porušování. Tato práce seznamuje čtenáře s autorským zákonem a kolektivními správci, kteří u nás v republice vykonávají správu autorských práv. Dále se zaměřuje na druhy porušování autorských práv, na postihy, které jsou za porušování …více
Abstract:
The bachelor work is aimed at the topic of personality and property copyright. The work deals with Copyright Act itself as well as with problems related to its lawbreaking. This work acquaints readers with Copyright Act and collective administrators who are in charge of administration of copyright law in our republic. In the following it is aimed at different kinds of copyright lawbreaking, at given …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. David Karabec
  • Oponent: Mgr. Vlastimil Janeček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS