Bc. Pavel Řihák

Bakalářská práce

Justiční spolupráce v trestních věcech v Evropské unii

Judicial Cooperation in Criminal Matters in the European Union
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá justiční spoluprací v trestních věcech v Evropské unii. V první části se zabývá historickým vývojem evropeizace trestního práva a justiční spolupráce v trestních věcech. Blíže se věnuje také aktuálnímu stavu. V druhé části shrnuje jednotlivé instituce působící v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech a řeší vztahy mezi těmito institucemi.
Abstract:
This bachelor thesis deals with judicial cooperation of criminal matters in the European Union. It summarizes historic development of europeanisation of criminal law and judicial cooperation in criminal cases. This work focuses on development of judicial cooperation in the European Union, it captures boundary marks, it shows current situation, and it offers a view of future developement of judicial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2012
  • Vedoucí: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta