Theses 

Justiční spolupráce v trestních věcech v Evropské unii – Bc. Pavel Řihák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního

Bc. Pavel Řihák

Bakalářská práce

Justiční spolupráce v trestních věcech v Evropské unii

Judicial Cooperation in Criminal Matters in the European Union

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá justiční spoluprací v trestních věcech v Evropské unii. V první části se zabývá historickým vývojem evropeizace trestního práva a justiční spolupráce v trestních věcech. Blíže se věnuje také aktuálnímu stavu. V druhé části shrnuje jednotlivé instituce působící v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech a řeší vztahy mezi těmito institucemi.

Abstract: This bachelor thesis deals with judicial cooperation of criminal matters in the European Union. It summarizes historic development of europeanisation of criminal law and judicial cooperation in criminal cases. This work focuses on development of judicial cooperation in the European Union, it captures boundary marks, it shows current situation, and it offers a view of future developement of judicial cooperation within the European Union. Furthermore, this bachelor thesis describes institutions, which were created for cooperation between states of the European Union for purposes of dealing with criminal law. The work tries to pinpoint competency and jurisdiction of individual institutions and relations between them.

Klíčová slova: Evropská společenství, Evropská unie, Lisabonská smlouva, Smlouva o Evropské unii, Smlouva o fungování Evropské unie, Evropská soudní síť, Úřad evropského veřejného žalobce. European Communities, European Union, Treaty of Lisbon, Treaty on European Union, Treaty on Functioning of the European Union, European Judicial Network, European Public Prosecutor ´s Office.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2012
  • Vedoucí: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 16:28, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz