Mgr. et Mgr. Barbora Třísková

Bachelor's thesis

Utváření identity u mladých žen pracujících na erotickém videochatu: empirická sonda z období emerging adulthood

Identity formation of young women working on erotic videochat: empiric research from the period of emerging adulthood
Abstract:
Tématem předkládané studie je práce na erotickém videochatu a utváření identity u mladých žen, které se tomuto zaměstnání věnují. Věk respondentek, jež se výzkumu zúčastnily se pohybuje v rozmezí 19-24 let, studie je tedy zasazena do vývojového období vynořující se dospělosti (emerging adulthood). Práce je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. V teoretické části vymezuji koncept identity a popisuji …more
Abstract:
The subject of this study is the work on the on-line erotic videochat and the identity formation of the young girls that it perform. The age of the interviewed young women were between 19-24 years thus the work is set to the developing age of the emerging adulthood. The study is divided into two parts: the theory and the research. The former part determines the identity concepts and describes the individual …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 6. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2008
  • Supervisor: prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
  • Reader: Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií