Jan Alexandr JANÍČEK

Bakalářská práce

Prohlížeč map v HTML5

HTML5-based Map Viewer
Anotace:
Výsledkem práce je aplikace, která umožňuje zobrazení veřejně dostupných mapových dat (OpenStreetMaps) s využitím technologií HTML5 a podporuje standardní funkce mapových prohlížečů jako přibližování a oddalování a posun po mapě. Navíc je možné s objekty interaktivně pracovat, např. zvýraznit je nebo zobrazit související informace. Předkládaná práce je rozdělena do 3 hlavních částí. V první je čtenář …více
Abstract:
The project result is an application that allows to view public map data (OpenStreetMaps) using HTML5 and supports standard functions of map browsers such as zooming and panning. Also it is possible to interact with objects, eg. to highlight them or to see related information. The presented work is divided into three main parts. The first contains a brief introduction to HTML, news that brings, and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2014
Zveřejnit od: 12. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Krajča, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANÍČEK, Jan Alexandr. Prohlížeč map v HTML5. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.8.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 8. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.