Theses 

Inovace strategie budování značky MORA na českém a slovenském trhu – Pavlína BÁTKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Španělská filologie - Aplikovaná ekonomická studia

Pavlína BÁTKOVÁ

Bakalářská práce

Inovace strategie budování značky MORA na českém a slovenském trhu

Innovation strategy of building the MORA brand on the Czech and Slovak markets

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá procesem budování značky a následnou analýzou konkrétní značky. Pro analýzu byla vybrána společnost MORA MORAVIA, s. r. o., která se zabývá výrobou domácích spotřebičů. Teoretická část definuje značku a jednotlivé pojmy jako vize, identita nebo hodnota značky. Taktéž se věnuje procesu budování značky. V praktické části je představen podnik a je provedena analýza budování značky od jejího založení až po současnost. Cílem práce je návrh aktivit pro značku MORA zaměřené na zvýšení povědomí o značce mezi mladou generací.

Abstract: This bachelor thesis deals with the brand building process and the subsequent analysis of the particular brand. For the analysis was selected company MORA MORAVIA, s. r. o., which is engaged in the manufacture of household appliances. The theoretical part defines a brand and individual terms such as a vision, identity or brand equity. It also deals with the brand building process. The practical part introduces the company and analyzes the brand building from its foundation to the present. The aim of the thesis is to design activities for brand MORA to raise brand awareness among the younger generation.

Klíčová slova: značka, budování značky, hodnota značky, identita značky, vize značky

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Drastich, Ph.D., MBA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=223002 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

BÁTKOVÁ, Pavlína. Inovace strategie budování značky MORA na českém a slovenském trhu. Olomouc, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 06:00, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz