Bc. Vladimír Dočekal

Master's thesis

Prevence v systému dopravní výchovy na základních školách

Prevention of traffic education at primary schools
Abstract:
Diplomová práce „Prevence v systému dopravní výchovy na základních školách“ je zaměřena na problematiku výuky dopravní výchovy na vybrané základní škole v konkrétním regionu. Hlavním cílem diplomové práce je analýza systému dopravní výchovy jako prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích na vybrané základní škole v konkrétním regionu. Dílčí cíl diplomové práce je zaměřen na zjištění …more
Abstract:
The thesis „Prevention of traffic education at primary schools” is focused on traffic education teaching at an elementary school in a particular region. The main aim of the thesis is an analysis of traffic education for prevention in the field of safety on the roads at an elementary school in a particular region. Partial aim of the thesis is focused on determining whether knowledge of the problems …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 5. 2016
  • Supervisor: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Reader: Ing. Jan Děcký

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta