Ing. Roman PECHÁNEK

Disertační práce

Simulace tepelně ventilačních výpočtů asynchronních strojů

Ventilation and thermal analysis of traction induction machine
Anotace:
Práce se zabývá problematikou chlazení trakčního asynchronního motoru. Shrnuje současné poznatky z oboru chlazení elektrických strojů. Dále je zde uvedena nezbytná teorie z oborů hydromechaniky (aeromechaniky) a termomechaniky. Teoretická část práce se zabývá jak podklady k modelování oteplení pomocí náhradních tepelně ventilačních sítí, tak v současné době stále více využívanými numerickými metodami …více
Abstract:
This thesis deals with cooling of traction induction motor. The thesis summarizes current knowledge in the field of cooling of electric machines. The thesis presents necessary theory from the fields of hydromechanics and thermodynamics. The theoretical part deals with bases of modeling temperature rise by using alternative ventilation-thermal networks, and now increasingly used by numerical methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Josef Červený, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PECHÁNEK, Roman. Simulace tepelně ventilačních výpočtů asynchronních strojů. Plzeň, 2011. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 31. 08. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická