Zhou Jiang

Bakalářská práce

Financial Situation Assessment of the China Shenhua Company

Financial Situation Assessment of the China Shenhua Company
Anotace:
This thesis is about to analysis the financial situation of China Shenhua. financial analysis is based on the fundamental analysis method, and it’s very useful to analysis the financial condition and situation the company, the aim of this bachelor thesis is to figure out the financial condition and situation of China Shenhua in period of 2012 to 2016 period. We divide this thesis into 5 chapters to …více
Abstract:
This thesis is about to analysis the financial situation of China Shenhua. financial analysis is based on the fundamental analysis method, and it’s very useful to analysis the financial condition and situation the company, the aim of this bachelor thesis is to figure out the financial condition and situation of China Shenhua in period of 2012 to 2016 period. We divide this thesis into 5 chapters to …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Miroslav Čulík
  • Oponent: Andrea Kolková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance