Xiao Han

Bakalářská práce

Financial Situation Evaluation of the Lang Sha Group Company, Ltd.

Financial Situation Evaluation of the Lang Sha Group Company, Ltd.
Anotace:
The goal of the thesis is to analyze financial position by the help of financial statements of Lang Sha Group Company, Ltd. for period 2009 – 2013, analyzing company’s situation and then put forward some personal advice. The methods of analyzing are common-size analysis, financial analysis ratios and DuPont analysis.
Abstract:
The goal of the thesis is to analyze financial position by the help of financial statements of Lang Sha Group Company, Ltd. for period 2009 – 2013, analyzing company’s situation and then put forward some personal advice. The methods of analyzing are common-size analysis, financial analysis ratios and DuPont analysis.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Ingrid Petrová
  • Oponent: Karolina Lisztwanová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava