Mgr. Soňa Fuglíčková

Diplomová práce

Právní aspekty prohlašování věcí za kulturní památky

Legal Aspects of Declaring Objects as Cultural Monuments
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na prohlašování věcí za kulturní památky zejména z pohledu současné právní úpravy. Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol, z nichž první podává stručný náhled na systém ochrany kulturních památek v České republice. Následující kapitola je věnována principům památkové ochrany. Stěžejní část práce je obsažena v kapitole třetí, která se podrobně věnuje jednotlivým aspektům …více
Abstract:
This thesis concentrates on the legal aspects of declaring objects as cultural monuments. The thesis is divided into five main chapters. First chapter presents a brief preview on the system of cultural heritage protection in the Czech Republic. The second one is devoted to the main principles of monument protection. In the next chapter, declaring objects as cultural monument is analyzed according to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 9. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta