Theses 

Kulturní památky a problematika jejich revitalizace; Případová studie Šlechtovy restaurace v Praze / Cultural monuments and an issue of its revitalization; A case study of Šlechtova restaurace in Prague – Natálie Jarušková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

České vysoké učení technické v Praze

Masarykův ústav vyšších studií

Magisterský studijní program / obor:
Řízení rozvojových projektů

Natálie Jarušková

Diplomová práce

Kulturní památky a problematika jejich revitalizace; Případová studie Šlechtovy restaurace v Praze / Cultural monuments and an issue of its revitalization; A case study of Šlechtova restaurace in Prague

Anotace: Diplomová práce Kulturní památky a problematika jejich revitalizace; Případová studie Šlechtovy restaurace v Praze nejprve shrnuje základní informace o kulturních památkách, jejich péči a financování. Následně je věnována kapitola problematice brownfields, která v dnešní době, kdy je kladen čím dál větší důraz na trvale udržitelný rozvoj, nabývá na významu. Na tuto teoretickou část již navazuje část praktická, která se věnuje kulturní památce Šlechtova restaurace nacházející se v pražské Stromovce. Tato kulturní památka již několik desetiletí chátrá i přes to, že se objevily snahy o její záchranu. V diplomové práci jsou definovány důvody, proč stále nedošlo k obnově a na základě dotazníkového šetření mezi širokou veřejností je navržen projekt na obnovu této kulturní památky a vypracována žádost o dotaci z fondů Evropské unie.

Abstract: The thesis "Cultural Monuments and an issue of its revitalization; Case study of Šlechtova restaurace in Prague" first summarizes the basic information about cultural monuments, their maintenance and financing. The next chapter is devoted to an issue of brownfields which become increasingly important nowadays, when the higher emphasis is put on sustainable development. This theoretical part is followed by the practical part, which deals with historical sight Šlechtova restaurace which is located in Prague Stromovka. This historical monument has been deteriorating for several decades, despite the fact that there were efforts to preserve it. There are defined reasons why there has been no renewal yet and a project designed for the rehabilitation of cultural heritage as well as a request for a grant from the European Union are designed on the basis of a questionnaire survey among the general public.

Klíčová slova: Kulturní památka, brownfield, památková péče, obnova kulturní památky, revitalizace, Šlechtova restaurace, Evropská unie, dotace, Cultural monument, preservation of historical monuments, restoration of cultural monument, revitalization, European union, grant

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2015

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 17:10, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz