Theses 

Marketingový výzkum- mystery shopping/ Marketing research- mystery shopping – Karolína Vaňková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management

Karolína Vaňková

Bakalářská práce

Marketingový výzkum- mystery shopping/ Marketing research- mystery shopping

Anotace: Cílem bakalářské práce je seznámení s marketingovým výzkumem a především s konkrétní výzkumnou metodou, která nese název Mystery shopping. Dalším účelem je zhodnocení kvality poskytovaných služeb ve vybraných restauracích- pobočkách, které spadají pod jeden koncept. Teoretická část obsahuje charakteristiky, metody sběru dat, proces výzkumu či jednotlivé fáze MS. V praktické části se nachází plán celého výzkumu, vyhodnocení získaných dat a v závěru jsou navržena doporučení pro zamezení zjištěných nedostatků.

Abstract: The goal of this thesis is the explanation of marketing research, mainly the specific marketing method called Mystery shopping. Another purpose is to evaluate the quality of services in se-lected restaurants, which belongs to one concept. The theoretical part contains characteristics, data collection methods, research process and mystery shopping phases. In the practical part are whole research plan, data evaluation and finally recommendations to avoid identified prob-lems.

Klíčová slova: Mystery shopping, fiktivní nákup, mystery shopper, fiktivní zákazník, marketingový výzkum, výzkumná metoda, marketing research, research method

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 16:21, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz