Theses 

Ethnic friendly zaměstnavatel – Michaela BERNADYOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce

Michaela BERNADYOVÁ

Bakalářská práce

Ethnic friendly zaměstnavatel

Ethnic friendly employer

Anotace: Bakalářská práce nese název Ethnic friendly zaměstnavatel. Na začátku této práce se zaměřuji na lidská práva, jejich charakteristiku a vývoj, mezinárodní úmluvy o lidských právech a institucích na jejich ochranu. Ve druhé kapitole se věnuji vymezení pojmů postoj, stereotyp a předsudek, teorii vzniku předsudků. Cílem třetí kapitoly je popsat diskriminaci a její formy, přípustné nerovné zacházení, spojení diskriminace s menšinami a v závěru této kapitoly popisuji, proč bychom neměli diskriminovat. Další kapitola věnuje pozornost právní úpravě diskriminace v oblasti zaměstnání v právu Evropské unie a České republiky. Poslední kapitola se zabývá značkou Ethnic friendly zaměstnavatel.

Abstract: The bachelor thesis bears the name Ethnic friendly employer. At the beginning of this thesis I focuse on human rights, their characteristics and development, international human rights conventions and institutions to protect them. The second chapter is devoted to the definition of the terms attitude, stereotype and prejudice, theory of prejudice. The aim of the third chapter is to describe discrimination and it?s forms, permitted unequal treatment, discrimination in connection with minorities, and at the end of this chapter I describe why we shouldn?t discriminate. Next chapter is devoted to the legislation of discrimination in the area of employment in the European Union and the Czech Republic. The last chapter describes the brand of Ethnic friendly employer.

Klíčová slova: lidská práva, předsudek, diskriminace, menšina, zaměstnání, zaměstnavatel

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 15. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vendula Gojová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=27992 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií

Jak správně citovat práci

BERNADYOVÁ, Michaela. Ethnic friendly zaměstnavatel. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 23:22, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz