Bc. Martin ROSINA

Diplomová práce

Institucionální soustava regionální politiky v České republice

The Institutional System of Regional Policy in the Czech Republic
Anotace:
Cieľom diplomovej práce je popisným spôsobom vymedziť ciele a nástroje inštitúcií regionálnej politiky v Českej republike. Jedná sa hlavne o Ministerstvo pre miestny rozvoj Českej republiky, ostatné zainteresované ministerstvá, regióny súdržnosti NUTS II, kraje, obce a ostatné inštitúcie. Ďalej zistiť ich vzájomný súlad alebo nesúlad v cieľoch a nástrojoch a ich prepojenosť na regionálnu politiku Európskej …více
Abstract:
The aim of the thesis is a descriptive way to define the objectives and the institutions of regional policy in the Czech Republic. It is mainly the Ministry for Regional Develop-ment Czech Republic, other interested ministries, regions NUTS II cohesion, counties, municipalities and other institutions. Next, determine the-ir consistency or inconsistency in the objectives and instruments and their linkage …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2011
Identifikátor: 20751

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Milan Damborský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ROSINA, Martin. Institucionální soustava regionální politiky v České republice. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 15. 08. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj

Práce na příbuzné téma