Ing. Michal Kainar

Bakalářská práce

Regionální daně jako nástroj regionální politiky

Regional taxes as a tool of regional policy
Abstract:
The main purpose of this bachelor thesis is to describe and evaluate regional taxes as a tool of regional policy. First, there is explained meaning of regional policy and presenting their instruments. Then are analyzed regional taxes and their impact on achieved goals of regional policy. Based on Czech Republic, regional taxes are presented as a tool of regional policy. Other important subject is to …více
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce je popísať a vyhodnotiť regionálne dane ako nástroj regionálnej politiky. Na začiatku práce je vysvetlený význam pojmu regionálna politika a sú predstavené jej nástroje. Následne nato sú zadefinované regionálne dane a zanalyzovaný ich vplyv na dosahovanie cieľov regionálnej politiky. Na konkrétnom príklade Českej republiky sú regionálne dane vyhodnotené ako nástroj regionálnej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Petr Halámek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta