Bc. Jaroslav LEPŠÍK

Master's thesis

Návrh koncepce ozdravného pobytu pro žáky ZŠ s přihlédnutím na žáky s SVP

The conceptual proposal of primary school outdoor stays concerning the special needs pupils
Abstract:
Práce se zabývá historií, významem, přínosem i možnými pořadateli ozdravných pobytů. Vycházíme z významu sociálního, politického i ekonomického. Týká se oblastí správného životního stylu, čistoty ovzduší apod. Informace byly získávány z literatury, internetu, dotazníků a osobní komunikace se zainteresovanými osobami. Práce je zaměřena především na aktuální podmínky, při kterých je možné realizovat …more
Abstract:
This thesis pursues the origin, importance, benefits and potencial organizers of the remedial stays. We presume its social, political and economic value. It concerns healthly lifestyle and air quality etc. The data were obtained from the bibliography, internet, questionnaires and personnal communication with the involved persons. The thesis focuses the current requirements for the organisation of remedial …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 4. 2017
  • Supervisor: Mgr. Bc. Lukáš Círus, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LEPŠÍK, Jaroslav. Návrh koncepce ozdravného pobytu pro žáky ZŠ s přihlédnutím na žáky s SVP. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Master programme / field:
Pedagogy / Education for Special Educational Institutions

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.