Bc. Kateřina Junková

Diplomová práce

Návrh edukačního programu k výstavě Zbyška Siona v Městském muzeu a galerii Polička

The proposal of an educational program for the exhibition of Zbyšek Sion in the Town museum and gallery Polička
Anotace:
Tato práce se zabývá přípravou návrhu edukačního programu „ZBYŠEK SION – studentské začátky slavného poličského rodáka“ a následnou realizací v Městském muzeu a galerii Polička. Výstava představuje rané dílo malíře Zbyška Siona, které je zastoupeno především poličskými zákoutími, portréty, zátiším a abstraktní malbou. Práce se skládá ze tří hlavních částí. První část diplomové práce obsahuje informace …více
Abstract:
This thesis deals with the proposal of an educational program “ZBYŠEK SION - The Student Beginnings of the Famous Polička Native” and its following realisation in The Town Museum and Gallery Polička. The exhibition presented early works of painter Zbyšek Sion, mostly motives from Polička, portraits, still lives and abstract paintings. The first part of this thesis contains information about the strategic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Jagošová, DiS.
  • Oponent: PhDr. Dagmar Koudelková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta