Petra Ondrášková

Bakalářská práce

Identita a jedinečnost Rýmařovska - odkaz a tradice v rozvoji regionu

The identity and uniqueness of the Rýmařov region-heritage and tradition in the development of the region
Anotace:
Tato bakalářská práce povede k vymezení potenciálu Rýmařovska vzhledem k jeho udržitelnému rozvoji. Práce popisuje identitu a jedinečnost Rýmařovska. Mapuje současný život města Rýmařova a jeho přilehlých obcí s ohledem na jeho historii a tradice. Pro lepší přehlednost je práce doplněna množstvím tabulek, grafů a obrázků. Práce svým obsahem může být přínosem pro všechny, kteří mají zájem se s historií …více
Abstract:
This bachelor thesis will lead to the definition of the potential of the Rýmařov region with regard to its sustainable development. The work describes the identity and uniqueness of the Rýmařov region. It maps the current life of the town of Rýmařov and its adjacent villages with regard to its history and traditions. For better clarity, the work is supplemented by a number of tables, graphs and figures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů