Veronika Kondáčová

Diplomová práce

Dopady smernice PSD2 do bankového prostredia v ČR

Dopady směrnice PSD2 do bankovního prostředí v ČR
Anotace:
Diplomová práce se zabývá dopady směrnice evropského parlamentu a rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, známou pod zkratkou PSD2, která nahrazuje a doplňuje již existující směrnici PSD z roku 2007. Hlavním cílem této práce je vytvořit zdroj, ze kterého by mohla čerpat kterákoliv instituce poskytující finanční služby, aby se co nejdetailněji obeznámila …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the impact of European Parliament directive (EU) 2015/2366 about payment services in the internal market dated on 25 November 2015, known as PSD2, which replaces the existing PSD directive from 2007. The main goal of the thesis is to create a resource for any financial service institution to become familiar with the directive and to be able to prepare themselves for its …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá dopadmi smernice európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, známou pod skratkou PSD2, ktorá nahrádza a doplňuje už existujúcu smernicu PSD z roku 2007. Hlavným cieľom tejto práce je vytvoriť zdroj, z ktorého by mohla čerpať ktorákoľvek inštitúcia poskytujúca finančné služby, aby sa čo najdetailnejšie oboznámila …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2018
  • Vedoucí: Tomáš Bruckner
  • Oponent: Vojtěch Komenda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71775

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie