Bc. Andrej Funka

Bachelor's thesis

Dozor státního zástupce v přípravném řízení trestním

Supervision of Public Prosecutor in Preliminary Criminal Proceedings
Anotácia:
V bakalářské práci je vymezeno postavení státního zástupce v přípravném řízení trestním s vyústěním do jeho dozorových činností uvedených v § 174 tr. řádu. V úvodu se věnuji vývoji veřejné žaloby, jejímu konstituování a postavení v ČR a také vymezuji institut Evropské-ho veřejného žalobce. Část práce je věnována přípravnému řízení trestnímu, kde jsou charakterizovány role policejního orgánu a státního …viac
Abstract:
In this bachelor thesis, the position of the public prosecutor in the pretrial criminal proceedings is defined resulting in his supervisory activities listed in Section 174 of the Code of Criminal Procedure. In the introduction, I deal with the development of the public prosecution, its constitution and position in the Czech Republic and I also define the institution of the European Public Prosecutor …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2022
  • Vedúci: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / odbor:
Theory and Practice of Criminal and Administrative Proceedings / Theory and Practice of Criminal and Administratice Proced